Lista Autorovih djela


Šerifović, Fadil-paša

ICON   Biografija
ICON   Književni rad Fadil-paše Šerifovića
ICON   (Srce i savjest su mi nemoćni...)
ICON   (Ne trudi se...)
ICON   (Na gozbi ima suparnika...)
ICON   Divan
ICON   Munadžat
ICON   Munadžat
ICON   Tahmis
ICON   Tahmis gazela jedinstvenog pjesnika Fuzulija Begdadskog nek mu je tajna posvećena
ICON   Tahmis gazela poznatog pjesnika vatrena jezika Nedima Bog mu se smilovao
ICON   Tahmis gazela poznatog pjesnika Sabita Užičanina Bog mu se smilovao
ICON   Tahmis drugog gazela Sabita Bosnevi Bog mu se smilovao
ICON   Gazel
ICON   I
ICON   II
ICON   III
ICON   IV
ICON   V
ICON   VI
ICON   VII
ICON   VIII
ICON   IX
ICON   X
ICON   XI
ICON   XII
ICON   Kit'a (Epigram)
ICON   Oda Šemsudinu Tebriziju i Dželaluddinu Rumiu
ICON   O predanosti Bogu
ICON   Jedina pomoć
ICON   O pravoj istini
ICON   Uputa za savršenstvo
ICON   Epigram o pravdi
ICON   Promjena vrijednosti
ICON   O nemoći poezije
ICON   O izumiranju starog stila u poeziji
ICON   O promjenljivosti sreće
ICON   Osveta pjesniku Fatinu
ICON   Tužaljka o Mostaru
ICON   O mostarcima
ICON   Epigram o Napoleonu
ICON   Rubaije
ICON   Rubaija o pristupu u mavlevijski red
ICON   Rubaija o Aliji
ICON   Rubaija na levhi
ICON   O ašiku u tuđini
ICON   O neznalici u društvu učenih
ICON   Septembarski snijeg u Sarajevu
ICON   Noć na Vrbasu
ICON   Rubaija o hercegovačkom ustanku
ICON   Tarihi rođenja
ICON   Tarih rođenja sina ubogog pjesnika As-Sejjid Mustafe Hajrudin-bega
ICON   Drugi tarih rođenja pjesnikova sina
ICON   Kronogram rođenja pjesnikova sina
ICON   Tarih o rođenju drugoga sina siromaha pjesnika
ICON   Drugi kronogram rođenja Omera Nurudina
ICON   Treći kronogram rođenja pjesnikova sina
ICON   Kronogram rođenja Arif Hikmet-bega Rizvanbegovića
ICON   Tarih rođenja Ataullaha sina šejha Kudretullaha
ICON   Tarih rođenja pjesnikova sina neka mu Allah učini život dugim
ICON   Tarih sinu Sokolovića Sunullah-efendije iz Sarajeva
ICON   Drugi kronogram rođenju Sunullah-efendijina sina
ICON   Kronogram rođenja Ibrahim-begova sina
ICON   Tarihi čestitanja
ICON   Epigram u povodu imenovanja Osman-kani paše za valiju Bosne
ICON   Drugi tarih Osman-kani pašinu imenovanju za valiju Bosne
ICON   Kronogram ukazivanja počasti valiji bosanskog ejaleta u tvrđavi Bihać
ICON   Drugi kronogram o Osman-pašinoj posjeti Bihaću
ICON   Čestitka Džavid-paši na imenovanju mutesarifom hercegovačkog sandžaka
ICON   Pjesma Zija-paši u povodu njegova dolaska u Bosnu
ICON   Tarih postavljenju Mehmed Refik-efendije Bošnjaka za šejhulislama
ICON   Tarihi gradnji
ICON   Natpis na mektebu pored časne Sultan-Fatihove džamije
ICON   Kronogram gradnji muvekithane u avliji Careve džamije
ICON   Tarih Semahani časnog hanikaha mevlevijskog
ICON   Kronogram gradnje blagavaonice uz mevlevijsku tekiju
ICON   Natpis nad medresom Fadil-paše Šerifovića
ICON   Natpis nad zvjezdarnicom Husrev-begove džamije
ICON   Drugi natpis nad muvekithanom Husrev-begove džamije
ICON   Tarih visokom dvoru na vratima carske vojarne
ICON   Drugi kronogram o spomenutom dvorcu u Sarajevu koji razveseljava
ICON   Natpis nad proširenim vratima istočne strane avlije Gazi Husrev-begove džamije
ICON   Natpis na drvenom mostu Iskender-paše u Sarajevu
ICON   Natpis nad česmom na zelenom mejdanu
ICON   Natpis nad ulazom u Hadži-Pešimanov mesdžid
ICON   Natpis nad džamijom šejhulislama Mehmed Refik-efendije u Rogatici
ICON   Tarihi smrti
ICON   Tarih očeve smrti
ICON   Tarih smrti amidže sirotog pjesnika Bog mu se smilovao
ICON   Tarih smrti pjesnikove nane
ICON   Tarih preseljenja majke bijednog pjesnika neka joj se Bog smiluje
ICON   Elegija Mahmut-paši Tuzliću
ICON   Elegija Mehmed Šakir-efendiji Muidoviću
ICON   Tarih smrti bivšeg šejhulislama Arif Hikmet-bega
ICON   Elegija šejhu sarajevske mevlevihane
ICON   Tarih smrti šejhu Hadži-Ahmedu
ICON   Drugi tarih smrti šejhu Hadži-Ahmedu
ICON   Epitaf smrti pjesnikove sestre
ICON   Tarih smrti pjesnika Fatina
ICON   Kronogram smrti pjesnika Safveta
ICON   Tarih smrti šejhu Muhammedu Bosnavi Adžemoviću
ICON   Epitaf pjesnikovoj ženi
ICON   Tarih smrti pjesnikovoj kćerki
ICON   Elegija Mehmed-begu Hrasnici

Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net