| Nazad na stanicu Zvornika |


 

 

Zvornicke mahale 

Zvornik je nekad imao 12 mahala (Hrid, Zamlaz, Bair, Fetija, Kuljanski put, Caršija, Namazdjah, Beksuja, Skela, Rijeka, Grobnice, Srpska varoš i Vidakova njiva), ciji ce se nazivi zadrzati 10 do 15 godina u obiljezavanju ulica u gradu i poslije svršetka II svjetskog rata, jer se za ovo vrijeme njihov broj nije ni povecavao ni smanjivao.

Hrid je naselje od gradske kapije do zgrade Skupštine opštine, Zamlaz od Opštine do Osnovne škole "Mitar Trifunovic Uco" (zandarmerijske stanice i zamlaške cesme), Caršija (centar) od škole (Zandarmerijske stanice) do Zlatice i mosta na Cauševcu, Beksuja od Zlatice do kuce Hambiralovica (Bijeljinska malta), gdje je nastajala Vidakova njiva na brezuljcima iznad ceste prema Karakaju.

Grobnice je naselje nastalo na obroncima Vratolomca omedjeno s jedne strane Beksujom, a s drugih strana Cauševcom, Zlaticom i Lišišnjakom, putem prema Šcemliji. (Ovaj dio je dodat i nije iz knjige prenesen!)

Srpska varoš je podrucje s obje srane Zlatice uzvodno od Cauševca do Tuzlanske malte, Kuljanski put naselje uz put za Kula grad. Dio Kuljanskog puta iznad spomen obiljezja u centru grada zvao se Kanare.

Fetija je visoravan izmedju Kuljanskog puta, Srpske varoši i caršije sa istoka, a Bair naselje koje se formiralo na brdu iznad Caršije, izmedju Kuljanskog puta i borica.

Namazdjah (najmanja zvornicka ulica) se nalazio izmedju mejdana na istoku i Caršije na zapadu, a przao se od vojnog logora (sada hotel "Drina") do mosta na Drini. Mahala Skela pruzala se na prostoru od mosta na Drini do ušca Zlatice, dok se mahala Rijeka formirala oko rjecice Zlatice nizvodno od Cauševca do njenog ušca u Drinu."1

 

Hrid Zamlaz Bair
Fetija Kuljanski put Caršija
Namazdjah Beksuja Skela
Rijeka Srpska varoš

Vidakova njiva

Kanare Grobnice  

Na planini na visini

 

Na planini, na visini
Kula grad se bijeli,
a u kuli Omer paša
uz tamburu sijeli.

Sa bedema zvuk tambure
cuje se do Drine,
u Zvorniku srce para
lijepe Emine.

Osta mlada neudata
rad tambure i rad derta.
danguba je suze liti
s Drinom ce se zagrliti.

Ode paša i Emina
bez dzenaze i bez dina
odnese ih valovima
plahovita Drina.

(Pjesma je zapisana kao usmeno predanje, a zabiljezio ju je sazlija Himzo Tulic od rahmetli Ibre šehmehmedovica 1978 godine. Ibro je tada imao 75 godina i kaze da je pjesmu kao dijete zapamtio od nekog sazlije Cose.)

 

1 Tekst "Zvornicke mahale" je preuzet iz knjige "Zvornik" od našega cijenjenog sugradjanina Mehmeda Hudovica, za što imamo autorovu suglasnost.

| Nazad na stanicu Zvornika |


EMail:
autori@kitabhana.net