Zikrija, Ibrahim


 

 

Biografija

 

Ibrahim Zikrija (Užice, 1795(?)-1854).

Škole je učio u Sarajevu, a službovao je u Beogradu. O njegovu životu nema dovoljno podataka. Sačuvano mu je djelo Mawrid al-Wusul fi mawlid ar-Resul. To je komentar poznatog spjeva Sulejmana Čelebije o rođenju i životu Poslanika Muhammeda pod naslovom: Mewlid an-nebiyy ili kratko Mevlud. Ovaj spjev bio je veoma popularan i kod nas.

Poezija mu je tesavvufskog usmjerenja.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net