Zikrija, Ibrahim


 

 

(Otvori se kapija...)

 

Otvori se kapija na putu Božije milosti!
Ljupko se pojavi jedna sretna ljepotica
Draguljima Božanskih tajni nagizdana
Njegovim darovima okićena,
ljepotica svog vremena
Ta ljepotica je ovaj komentar bisera poezije
kome ravna nema
Poema o rođenju Miljenika Gospoda Jedinoga
Uz pomoć Božiju sretni završetak doživi
Gospodaru moj, oprosti grijehe
roba bezvrijednoga
Dvadesettrećeg dana mjeseca safera
U četvrtak dogodi se datum njegova završetka
Dabogda bio dobro primljen na
kapiji Ahmedovoj
Da svakom bude od velike i prave koristi
Zikrija, tarih za ovaj dar Božije dobrote je
"Ti završi ovaj lijepi komentar Mevluda"


23. safera 1254. (18. V 1838)S turskog: Lamija Hadžiosmanović i Salih Trako

Prepjevao: Muhamed Dželilović

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net