Šantić, Aleksa


 

 

Nimfa

 

Pređi pute, duge staze
O moj dragi, meni hodi!
Tajni časi evo slaze...
Noć je puna jorgovana,
I pahulje rosne s grana
Padaju po vodi.

Ovdje pokraj gustih iva,
Gdje se njiše trska mlada,
Tvoja draga tebe sniva -
I u kose ljiljan meće,
I od slatke gine sreće,
I tebi se nada...

Hodi! Stišaj slatke bole,
I obgrli stas mi nagi.
Mjesec sjaje kroz topole,
Moje srce strašću gori,
Beskrajna me čežnja mori -

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net