Šantić, Aleksa


 

 

Moj život

 

Moj život nije protek’o zaludu!
Sudba je moja k’o sudba ratara:
Plodove svoje tek’o sam u trudu,
I moje čelo mnogo trnje para.

Kao rijeka kroz otpornu spilu,
Svojom sam snagom svoje naš’o pute,
I gordo gled’o svih prepona silu
Vjerujuć, bože, u ljubav i u te.

Je li bijedom moj drug shrvan bio,
S njime sam i ja svoje suze lio -
Čiste, svijetle k’o svjetlost oltara.

Moj život nije protek’o zaludu!
Plodove svoje tek’o sam u trudu,
I moje čelo mnogo trnje para.(1908)

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net