Šantić, Aleksa


 

 

Moja ljubav

 

Ovdje sam ljubav sahranio svoju -
U ovo more plavo i prozirno,
Gdje školjke leže. Ona sada mirno
Počiva na dnu… U tihu pokoju

Granama svojim ljube je i grle
Korali rudi… njezin se grob svagda
Preliva sjajem čistoga smaragda,
I šumi glasom čežnje neumrle.

Gle zraci jutra kako njojzi rone!
I svaki dršće, prodire i tone,
I rasipa se kó rubin, kó duga…

Dok ovdje gori, više njena groba
Trepti i kruži bono, svako doba,
Samo jedan crni leptir - moja tuga.(1910)

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net