Šantić, Aleksa


 

 

Trubadur

 

Moje je nebo, moje zore plave,
Moj purpur ruža i glas iz gnijezda,
Moj šum rijeke kad se časi jave
S povratkom tihim večernjih zvijezda…

U meni gori jedna sveta vatra,
I moje srce sve grli i ljubi…
Snagu mi duše nikada ne satra
Zamahom kobnim života bič grubi.

Gord sam i sretan što se vazda mogu
Uzdići vječnoj ljepoti i bogu,
I božjeg srca biti jedan deo.

Ja ćutim vatru svetu i rijetku -
Moja je duša u svome začetku
Obukla na se sunca zlatni veo…(1910)

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net