Šantić, Aleksa


 

 

Biografija

 

Aleksa Šantić je jedan od najpoznatijih pjesnika novije srpske lirike. Rođen je 1868. godine u Mostaru, gradu u srcu Hercegovine, gdje je proveo veći dio svog života. Otac Risto mu je rano umro pa je staranje nad njim preuzeo stric. Imao je dva brata, Peru i Jakova, i sestru Radojku koja se udala za pjesnika i Aleksinog prijatelja Svetozara Ćorovića. Živio je u trgovačkoj porodici u kojoj nisu imali razumjevanja za njegov talenat, pa se, poslije završetka trgovačke škole u Trstu i Ljubljani vraća se u rodni Mostar.

Stvarao je na razmeđu dva vijeka i više nego drugi pjesnici svog naraštaja povezivao je idejne i pjesničke patnje XIX i XX vijeka. U njegovom pjesničkom stasavanju najviše udjela su imali srpski pjesnici Vojislav Ilić i Jovan Jovanović-Zmaj a od stranih najvažniji uticaj je imao Heinrich Heine koga je i prevodio. Svoju najveću pjesničku zrelost Šantić dostiže između 1905. i 1910. godine kada su i nastale njegove najljepše pjesme. Šantićeva poezija je puna snažnih emocija, ljubavne tuge a i bola i prkosa za socijalno i nacionalno obespravljen narod kome je i sam pripadao. Njegova muza je na razmeđu ljubavi i rodoljublja, idealne drage i napaćenog naroda.

Rodoljubiva poezija je poezija rodne grude i domaćeg ognjišta ("Moja otadžbina"). U nekim od svojih najpotresnijih pjesama Šantić pjeva o patnji onih koji zauvjek napuštaju domovinu i odlaze u tuđi svijet ("Ostajte ovdje", "Hljeb"). Šantić naglašava patnju i mučeništvo kao najvažnije momente u istorijskoj sudbini srpskog naroda ("Mi znamo sudbu").

Ljubavna poezija mostarskog pjesnika razvila se pod jakim uticajem muslimanske ljubavne pjesme, sevdalinke. Ambijent njegovih ljubavnih pjesama je ambijent bašta, behara, hamama, šedrvana... Djevojke koje su u njima pojavljuju se okićene đerdanima, bajne su i izazovne ali ipak skrivene ljepote. Takva je pjesma "Emina", a duh te pjesme je toliko pogođen da je pjesma ušla u narod i pjeva se kao sevdalinka a samo rijetki znaju da ju je Šantić napisao. U ljubavnim pjesmama najčešći motiv je čežnja. Pjesnik sve svoje drage posmatra iz prikrajka pa čežnja najčešće prerasta u tugu zbog neostvarene ljubavi i promašenosti muškog života.

Šantić je bio je jedan od osnivača kulturnog lista "Zora" kao i predsjednik Srpskog Pjevačkog Društva "Gusle". Tu je upoznao i družio se sa poznatim pjesnicima tog doba: Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem, Osmanom Đikićem, ...

Poznati pjesnik je umro 2. februara 1924. godine u rodnom Mostaru od, tada neizlječive bolesti, tuberkuloze.
Bibliografija


1. Pjesme Alekse R. Šantića . Knjiga I. Štamparija Vladimira M. Radovića. Mostar, 1891.
2. Pjesme Alekse R. Šantića. Knjiga II. Štamparija Vladimira M. Radovića. Mostar, 1895.
3. Pjesme . Izdavačka knjižarnica i štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića. Mostar, 1901.
4. Pod maglom . Slika iz gornje Hercegovine. Štampa Demokratska štamparija. Beograd, 1907.
5. Pjesme . Štampa Štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića. Mostar, 1908.
6. Pod maglom . Slika iz gornje Hercegovine. Štampa Štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića. Mala biblioteka, knjiga XXX, sv. 150. Mostar, 1908.
7. Pjesme. Štamparija Save Radenkovića i brata. 1911. Srpska književna zadruga. knj. 135. Beograd, 1911.
8. Hasanaginica. Dramska slika u stihovima s pjevanjem. Preštampano iz Letopisa Matice srpske, br. 277. Štamparija "Natošević". 1911.
9. Na starim ognjištima. Pjesme. Mostar. Knjižara Trifka Dudića. Mostar, 1913.
10. Na starim ognjištima. Pjesme. Drugo popunjeno izdanje. Kolo srpskih sestara. Beograd, 1914.
11. Pesme. (Predgovor napisao Vladimir Ćorović). "Književni jug". Zagreb. (Bez godine, 1918?)
12. Hasanaginica. Dramska slika s pevanjem. I. Đ. Đurđević. 1919. Mala biblioteka, knj. 211. Drugo izdanje. Beograd-Sarajevo, 1919.
13. Na starim ognjištima. Pesme. Treće popunjeno izdanje. Prosveta. Sarajevo, 1920.
14. Pod maglom. Slika iz gornje Hercegovine. I. Đ. Đurđević. Mala biblioteka, knjiga 150. Beograd-Sarajevo, 1920.
15. Pjesme. Izdavačka knjižarnica Gece Kona. Beograd, 1924.
16. Drame . (Hasanaginica, Pod maglom, Anđelija, Nemanja) Mostar, 1927.
17. Izabrane pjesme. Veselin Masleša. Sarajevo, 1972.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net