Saračević, Damir


 

 

Pravda

 

Kada bi zreo razum,
a dušu djeteta imali,
od nepravde bi na koljena pali,
nikada ne bi plakati prestali.

Pravda je pejzaž prirode,
planeta u svom pokretu,
pravednija je i ptica u letu,
nego mi na ovome svijetu.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net