Saračević, Damir


 

 

Odsjaj

 

Sve je sebi shodno,
oživljeno nadahnućem,
za sve postoje vrata ljepote,
sa znanjem kao ključem.

U svemu ima mudrosti,
koja se u zakonu krije,
sve je u njoj savršeno,
tako će biti i bilo je prije.

U svemu je jedan dokaz,
i kako bi tu bio kraj,
kad svaka stvar što postoji,
samo je Svjetlosti odsjaj.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net