Lista Autorovih djela


Rizvic, Muhsin / Bosanski Muslimani u Andrićevu svijetu /  Prvi dio

ICON   I. ("Put Alije Đerzeleza")
ICON   II. (Andrićeva doktorska dizertacija: "Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine")
ICON   III. ("Pripovetke, 1924.")
ICON   IV. ("Pripovijetke, 1931.")
ICON   V. ("Pripovijetke, 1936.")
ICON   VI. (Esej: "Njegoš kao tragični junak kosovske misli")

Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net