Palić, Derviš


 

 

Pismo majci

 

Pišeš da imaš briga sto
Šta za doručak imam na stolu
Da pazim da ne nazebem
Boga da ne zaboravim

Pitaš za nju
Je li vrijedna
Kakve oči ima
I da joj ne budem naopak

Kažeš, da tuđa zemlja nikada ne može biti dom
Da se polako spremam
Na povratak kući
A i na potomstvo da mislim

Nemoj da brineš majko
Doručak je po tvojoj mjeri
Toplu sobicu imam
Još sam duboko u vjeri

Ona je, bezbeli, lijepa
Radi
Oči plave ima
Zar se rijeka na more srdi

I ovdje dođe proljeće, toplo ljeto i zima ljuta
Ali ipak srce kući vuče
Sa tavana skini bešiku staru
Na dar ti nosim unuče

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net