Palić, Derviš


 

 

Zapis o vremenu

 

Sa zidnog sata
Sekunde
U nepovrat
K
a
p
a
j
u

Kad zidni sat umoran stane
Sekunde će i dalje
U nepovrat
K
a
p
a
t
i

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net