Palić, Derviš


 

 

U srcu je riječ

 

Ove ruke što vidiš
Noge
Cijelo tijelo
Tek su zidine
Hrama

Ove su oči
Prozori
Na hramu

Riječi su
Glasnici
Iz hrama

Da te pustim
Da uđeš u hram
Ne mogu

Ključevi su
U hramu
Pohranjeni

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net