Palić, Derviš


 

 

Svijeća

 

Jednim pokretom ruke
Oživih je
Sebi za robinju
A ona
Životom svojim
Na zidu
šaru mističnu
Ispisa
Ispusti suzu voštanu
I izdahnu

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net