Palić, Derviš


 

 

Stepenice

 

Kud god okrenem lice
Stepenice

Što se brže verem
To niže silazim

Što niže silazim
Dublju misao lovim

A kad ulovim
Prema nebu hrlim

Prema nebu hrlim
Zvijezde da zagrlim

Kad zvijezde zagrlim
Spustim se još niže

Duboko dolje
Dokle misao stiže

A duboko dolje
Zavjesa se diže

I kud god okrenem lice
Stepenice

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net