Palić, Derviš


 

 

Riječ dvije o riječima

 

Mislio sam
Da ću uz pomoć
Riječi
Najdublju rijeku prijeći

Htjedoh ti reći
A riječi
Ko zlatne ptice
Odletješe

Čuješ li
Šutnje govor
Vidiš li
Drhtave ruke put

Razumiješ li
Riječi neizgovorene

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net