Palić, Derviš


 

 

Putevima dlana

 

Koju god stranu odabereš
Kojim god putem kreneš
Hodat ćeš

Putevima svog dlana

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net