Palić, Derviš


 

 

Put prema grobu

 

Kao vjetar list
Nosa nas život
Putevima zamršenim

A svi su putevi
Sabrani
U jedan

U put prema grobu

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net