Palić, Derviš


 

 

Obične ne vidjeh dane

 

Na brodu
Od snova
Ploveći

Iz stare priče
Zlatnu jabuku
Loveći

Obične ne vidjeh dane

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net