Palić, Derviš


 

 

Noć, pahuljice, sjećanja

 

Noć
Krila svoja tamna
Nad zemljom
Savila

Pahuljice
Plešu svoj zadnji ples
I na zemlju
Mrtve
Padaju

Uh, što pada
Jednom davno rekla je jedna žena
Primakni svoje lice
Da te ugrijem

Uh, što pada
Jednom davno rekla je jedna žena
I zauvijek
Odmakla svoje lice

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net