Palić, Derviš


 

 

Na smrt osuđen

 

U tamnici tamnoj
U tmini neprozirnoj
Od zida do zida
Put se traži
A put je sve uži

Kičma ko ledenica
Topi se
Noga u bezdan
Korača
Ruka
Na pola puta zaluta

Sto puta sam umro
I sto puta mi je mrijeti

Do smrti

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net