Palić, Derviš


 

 

Laž

 

Vrh mrtve glave
U kamenu urezana
Laž

Prkosi
Vjetru i vremenu

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net