Palić, Derviš


 

 

Invalid

 

Za domovinu
Dao sam
Obje noge i desnu šaku

Krvlju zemlju natopio
Domovinu zadužio
Krvlju

Šutio bih
Ponosan
Da nemam stomaka

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net