Palić, Derviš


 

 

Gola djevica

 

Na goloj hridi
Gola djevica
Suncu osmijeh mami

Morskim valom
Krilom neba
Drhtim

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net