Palić, Derviš


 

 

Duga

 

Od brda do dola
Od dola do bola
Od bola do brda

Svuda

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net