Palić, Derviš


 

 

Da nije moje drage

 

U vrtu
Između tisuću cvjetova
Dvije ocvale ruže
Ruke moje drage

U vrtu
Između tisuću mirisa
Miris među mirisima
Miris moje drage

Šta bi bio vrt?
Šta ruže?
Šta miris?
Šta bih bio ja?

Da nije moje drage

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net