Palić, Derviš


 

 

Zlo

 

Iza uma
Daleko od Boga
U tminama čovjeka
Živi

Zlo

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net