Palić, Derviš


 

 

Zapis o izvoru

 

Nikad nije počeo
Nikad neće prestati
Teći

Sin zemlje
Kćerka vremena
Rob božiji

Čovjeka žedna da napoji

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net