Palić, Derviš


 

 

Teško je

 

Djedova naših greške
ne ponoviti
Pred ljepotom žene
ne kleknuti
Između tolikih naći
put sreće
Voljeti
i ružu
i trn

Teško je

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net