Palić, Derviš


 

 

Sresti ćeš

 

Gorštaka što ti ruku stisne do bola
a srce mu mehko, mehko

Džamiju, crkvu, sinagogu na pedlju zemlje
a nije im tijesno
Rijeku što huka je stoji
a znat ćeš, kad je vidiš, da pitoma je

Lipu, što ti nosnice draži
mirisom bosanskim

Planinu, što vrhom oblak ljubi
a na obronku šljiva zri i kosac

Moju kuću, sa spavaćom sobom na istoku
dnevnom na zapadu
a granicu između izbrisanu

Sresti ćeš...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net