Palić, Derviš


 

 

Slika

 

Iz pepela vratit te ne mogu
Sliko draga
Spalio sam te

U času očajanja

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net