Palić, Derviš


 

 

Protiv zaborava rat

 

Da nam svetišta
Stratišta
Opet ne budu
Mezarja
bez Fatihe
Siroče
za hamala
Invalid
za prosjaka
Zemlja
bez stražara

Čeka nas, Bošnjaci moji
Rat protiv zaborava

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net