Palić, Derviš


 

 

Proljetni san

 

Ispod spuštenih kapaka
U travi leži
Travnik
Ja rukama
Vodu Plavu
Zahvatam
I pijem, pijem
A na koljenima Vlašića
Topi se snijeg

U travi leži
Travnik
Ležim u travi
U Travniku
Cvrkut sam ptice u djevojačkom uhu
Vlat trave što se sa vjetrom mazi
Zambak što Bosnom miris širi
Derviš sam
Ljepotom zarobljen

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net