Palić, Derviš


 

 

Podne života

 

Podne života
A tek mi je
Ljubavi plam da raspirim
Ljepote sjenu da potražim
Mudrost za nevjestu da prosim

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net