Palić, Derviš


 

 

Plesačica

 

Okreni se
Brzo
Brzo

Divljim ritmom
Upleši
U moju

Prazninu

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net