Palić, Derviš


 

 

Oprosti mi Gospodaru moj

 

Vidjeh djevojku u bijelom
Ljepotom okupanu
I srce mi zadrhta
Planu

Oprosti mi Gospodaru moj
Na srcu

Vidjeh pticu slomljena krila
I dječaka sa kamenicom
Izgrdih dječaka i nahranih pticu
Žitom iz polja siromaha

Oprosti mi Gospodaru moj
Na žitu

Vidjeh čovjeka sa pruženom rukom
Dadoh mu zadnji dukat i mudrost
Vjerom bijedu pobijedi
Zlato mudrost zaslijepi

Oprosti mi Gospodaru moj
Na zlatu

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net