Palić, Derviš


 

 

Omča svjetla

 

mojoj majci

 

Kad sive magle
Zagrle horizonte
Kad crna rupa ludila
Kao slamka spasa izroni

Od zaborava
Kradem
Besjedu tvoju
Tu omču svjetla

Da mi osmjeh izmami

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net