Palić, Derviš


 

 

Na mostu

 

Spustih dušu
U rijeku
Da skupa teku

Izvoru

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net