Palić, Derviš


 

 

Na mezaru mog oca

 

Dresiran čovjek
Hladno reče
Ideš kući druže

Kad?

Odmah.

Zašto?

Ne pitaj, idi, druže.

Zagreb u ponoć
Sumnja
Banja Luka, pacov iz Vrbasa
Na oknu kupea
Zenica
Draga lica
Tužna

Zaboli
Prazna stolica
Riječ suzom prekinuta

Na mezaru mog oca
Slavna armija
Posta
Prah na vjetru

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net