Palić, Derviš


 

 

Molitva

 

O, Ti
Koji kažeš budi
i bude

Skini paučinu sa mojih očiju

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net