Palić, Derviš


 

 

Ljubav

 

Jednom
Kada u srcu
Krdo divljih konja
Zagalopira
Kad padnu maske
Na daske
Ovog teatra
Što ga životom zovemo
U ponoru
Riječ
Teška, preteška

Gnijezdi se

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net