Palić, Derviš


 

 

Lijepa Ajša kune

 

Lijepa Ajša
Sevdah uzdasima
I bekriju
I tamburu
Kune

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net