Palić, Derviš


 

 

Kroz kičmu svemira

 

jednoj djevojci deset godina poslije

 

Jahah krilatog konja
Kroz kičmu svemira
Zvijezdama nudeći bol

Bijah davljenik
U glibu
Ispod đavoljih nokata
A ohol bijah

Evo me
Božjom voljom
U mome svitanju
Poraze u pouke pretvaram

Spreman sam
Da golim tabanima zemlju
Na božju sofru molitvu
Od tebe, što slovo tek slutiš
Oprosti
Poišćem

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net