Palić, Derviš


 

 

Kamen djevojka

 

Roditeljskom brigom
Nagizdana
Kamenim ruhom

Hladna i nijema
Uprljana
Strašću pastira

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net