Palić, Derviš


 

 

Jednoj gospođi

 

Gospođo
Meni je
Onaj koji sve zna
Dao
Oko

Gospođo
Ja sam pjesnik
Spona između svijeta dva
Na mojim ramenima
Dobri anđeli sjede
I šapuću
O vremenima
Prošlim i budućim
Pjesmu vječnosti

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net