Palić, Derviš


 

 

Jedna djevojka

 

Na mojoj stazi
Gazi
Jedna djevojka

U kretnji usne
(riječi ne čujem)
Svemir pulsira

U luku obrva
Skrila
Sto godina
Dugo putovanje

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net