Palić, Derviš


 

 

Dječak u parku

 

Dječače
Ne diraj ovog goluba bez krila
Gledaj
Zlikovac od lijepe ptice
Načini invalida

Daj mu zrno, dva
Nek njegova radost
Postane i tvoja

Dječače
Ne diraj ovog goluba dok sniva
Visine
Jato

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net