Palić, Derviš


 

 

Djeca u ratu

 

Čija duša, sluša
Krik
U koju rijeku, teku
Suze

Dječije

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net